Dostawa promocyjnych elementów tekstylnych wchodzących w skład „Wyprawki Wrocławskiej 2021-2022”

Wyniki postępowania, wybór wykonawcy – część II oraz część III Wyniki postępowania, wybór wykonawcy - część I Informacja z otwarcia ofert Informacja o kwocie Informacja Publikacja SWZ OPZ (maskotka) - załącznik 1a OPZ (body) - załacznik 1b OPZ (koc) - załącznik 1c Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 - ESPD...

Dostawa promocyjnych elementów tekstylnych wchodzących w skład „Wyprawki Wrocławskiej 2021-2022”

Identyfikator postępowania w Miniportalu: bc7f3d7f-0545-41d0-8406-0d333c21fa41 Ogłoszenie o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Załącznik nr 1a do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1b do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1c do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 2 do...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Fundacja PRESTO w związku z realizacja zadania publicznego "Wyprawka Wrocławska 2020" ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 01Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz usług02Załącznik nr 8 do SIWZ- zobowiązanie podmiotu03Załącznik nr 5 do SIWZ- oswiadczenie dot. spełniania warunków udziału04Załącznik nr 6 do SIWZ- oswiadczenie dot. grupy kapitałowej05Załącznik nr 4 do...