Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Fundacja PRESTO w związku z realizacja zadania publicznego "Wyprawka Wrocławska 2020" ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 01Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz usług02Załącznik nr 8 do SIWZ- zobowiązanie podmiotu03Załącznik nr 5 do SIWZ- oswiadczenie dot. spełniania warunków udziału04Załącznik nr 6 do SIWZ- oswiadczenie dot. grupy kapitałowej05Załącznik nr 4 do...