Konsultacje w kwietniu 2019:

Termin Godzina Zakres Zapisy
03.04.2019 09:00-11:00 pomoc kadrowo-płacowa; pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej 607 263 093
04.04.2019 15:00-17:00 pomoc kadrowo-płacowa; pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej 607 263 093
04.04.2019 09:00-11:00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna; poradnictwo zawodowe 729 970 808
10.04.2019 15:00-17:00 pomoc kadrowo-płacowa; pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej 607 263 093
11.04.2019 09:00-11:00 pomoc kadrowo-płacowa; pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej 607 263 093
11.04.2019 15:00-17:00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna; poradnictwo zawodowe  729 970 808
17.04.2019 09:00-11:00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna; poradnictwo zawodowe  729 970 808
18.04.2019 09:00-11:00 pomoc psychologiczno-pedagogiczna; poradnictwo zawodowe  729 970 808