Głównym celem Fundacji jest walka z wykluczeniem społecznym oraz wspieranie rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego. Cele te realizowane są w następujących dziedzinach życia społecznego:

  • Rynek pracy,
  • Pomoc społeczna
  • Edukacja
  • Ochrona i promocja zdrowia,
  • Kultura
  • Sport i turystyka

Organizujemy m.in. warsztaty, kursy, specjalistyczne konsultacje indywidualne.
Zajmujemy się aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Angażujemy się w działania promujące ekonomię społeczną.
Zwracamy uwagę sektora biznesu na aspekty społeczne w przedsiębiorczości.
Tworzymy, działamy, łączymy pokolenia, pomagamy.

Jeśli czujesz, że nasza misja jest ważna również dla Ciebie, możesz włączyć się w nasze działania.

Zapraszamy!