Spółdzielnia Socjalna

Naszym głównym zamiarem i misją jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aby realizować to zadanie, mamy w niedalekiej przyszłości plan założenia wielobranżowej spółdzielni socjalnej, gdzie osoby w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej znajdą zatrudnienie i otrzymają wsparcie społeczne.

Cafe Senior

Naszym autorskim projektem jest Cafe Senior – projekt, którego celem jest utworzenie miejsca restauracyjnego otwartego dla wszystkich, aczkolwiek ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dla spotkań seniorów. Przez projekt chcemy połączyć dwa działania – wsparcie seniorów poprzez stworzenie stałego miejsca na mapie Wrocławia, w którym przy obiedzie czy filiżance gorącej herbaty/kawy i pysznym domowym cieście seniorzy będą mogli się spotykać, spędzać wspólnie czas, a przede wszystkim aktywizować się społecznie biorąc udział w organizowanych systematycznie wydarzeniach typu: warsztaty, wydarzenia kulturalne, wyjazdy/wyjścia integracyjne, profilaktykę zdrowia. Pierwsze działania w ramach Cafe Senior ruszają już w marcu.

Wrocław w obiektywie Seniora

Zapraszamy wszystkich wrocławskich seniorów na bezpłatne warsztaty fotograficzne pn. Wrocław w obiektywie Seniora. Warsztaty ukierunkowane są na rozwój umiejętności związanych z fotografią, rozwój pasji i zainteresowań, wzrost aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania zorganizowanych zostanie 8 dwugodzinnych spotkań dla w okresie V-VIII 2019. Uwaga: można uczestniczyć w wybranych, dlatego najlepiej przyjść na pierwsze zajęcia i wspólnie z prowadzącym ustalić obszary twórczych działań.

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek,
  • wspaniałą atmosferę,
  • wyjścia w plener i ruch na świeżym powietrzu

Rezultatem warsztatów będzie album pn. Wrocław w obiektywie Seniora. Jeśli chcesz mieć swój udział w promocji naszego miasta lub masz ochotę podzielić się swoim spojrzeniem na nie, nie czekaj – PRZYJDŹ DO NAS!

Planowane terminy warsztatów:

  • 30 maja 2019 godz. 17:00 – 19:00 miejsce: Creator – Strefa Spotkań, ul. Szybowcowa 23
  • 06 czerwca 2019 / 13 czerwca 2019 / 19 czerwca 2019 / 27 czerwca 2019 / 04 lipca 2019 / 11 lipca 2019 / 18 lipca 2019 – godziny 17:00-19:00; miejsce spotkań podane będzie w późniejszym terminie po ustaleniu z prowadzącym (stacjonarnie lub plener)