Fundacja PRESTO

Ponieważ Rozwój Ekonomii Społecznej To Odpowiedzialność

ORGANIZACJA EVENTÓW

ORGANIZACJA EVENTÓW

USŁUGI DORADCZE

USŁUGI DORADCZE

ARANŻANCJE ZIELENI

ARANŻANCJE ZIELENI

Społecznie Odpowiedzialny Biznes

CSR

Corporate social responsibility -
koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska.

KLAUZULE SPOŁECZNE

Wsparcie realizacji polityki społecznej.

Wykonanie umowy wraz z realizacją dodatkowych celów społecznych.

WSPÓŁPRACA

Wydatek w kierunku budowania strategii CSR to inwestycja w firmę i w ludzi.

Chcesz dobrze zainwestować środki finansowe swojej firmy, zapraszamy do współpracy.

WSPARCIE FINANSOWE

Zlecając nam usługi, pomagasz m.in. w tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnieniu im dostępu do specjalistycznej pomocy oraz ich reintegracji społecznej i zawodowej.
Możesz również wpłacić dowolną kwotę na konto fundacji – otrzymane środki wykorzystamy na nasze cele statutowe.

mBank 34 1140 2004 0000 3102 7850 6199

KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,

W związku z zaleceniami i obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, informujemy, że:

  • Od dnia 19 października 2020 Fundacja realizuje warsztaty i konsultacje indywidualne
    w trybie zdalnym i online. W przypadkach szczególnych istnieje możliwość spotkania
    w siedzibie Fundacji po wcześniejszym ustaleniu terminu – pod numerem telefonu 729 972 672.
  • Punkt krawiecki działa i przyjmuje zlecenia – konieczność rezerwacji terminu pod numerem telefonu 729 972 672.
  • od 19 października 2020 udzielamy wsparcia w postaci konsultacji psychologa – dla osób doświadczających trudności związanych z pandemią i szukających pomocy;  psycholog dyżuruje codziennie od 17:00 – 19:00 pod numerem telefonu 731 962 054.
  • od 19 października 2020  część pracy wykonujemy zdalnie, natomiast w dalszym ciągu jesteśmy dostępni dla Państwa codziennie od 08:00 – 16:00 pod numerami telefonu 729 970 808 oraz 729 972 672. Można też do nas pisać: kontakt@fundacjapresto.pl

Zarząd Fundacji PRESTO

This will close in 0 seconds