Fundacja PRESTO

Ponieważ Rozwój Ekonomii Społecznej To Odpowiedzialność

ORGANIZACJA EVENTÓW

sale na 10-200 osób
catering
obsługa

USŁUGI DORADCZE

pisanie wniosków projektowych
zamówienia publiczne
klauzule społeczne

ARANŻANCJE ZIELENI

pielęgnacja terenów zieleni
inwentaryzacja
zagospodarowanie i projektowanie terenów zieleni

Społecznie Odpowiedzialny Biznes

CSR

Corporate social responsibility -
koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska.

KLAUZULE SPOŁECZNE

Wsparcie realizacji polityki społecznej.

Wykonanie umowy wraz z realizacją dodatkowych celów społecznych.

WSPÓŁPRACA

Wydatek w kierunku budowania strategii CSR to inwestycja w firmę i w ludzi.

Chcesz dobrze zainwestować środki finansowe swojej firmy, zapraszamy do współpracy.

WSPARCIE FINANSOWE

Zlecając nam usługi, pomagasz m.in. w tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnieniu im dostępu do specjalistycznej pomocy oraz ich reintegracji społecznej i zawodowej.
Możesz również wpłacić dowolną kwotę na konto fundacji – otrzymane środki wykorzystamy na nasze cele statutowe.

mBank 34 1140 2004 0000 3102 7850 6199

REKRUTACJA ONLINE


Rekrutacja na szkolenia w ramach zadania
"MODEL TWORZENIA MIEJSC PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – PILOTAŻ"
w zakładce PROJEKTY.
Więcej pod nr tel. 729 970 808

This will close in 0 seconds