2023 rok

Warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim

Od kilku lat Przedmieście Oławskie zmienia swoje oblicze. Niegdyś obszar posiadający niezbyt pochlebną opinię, zwłaszcza za sprawą osławionego Trójkąta, dzisiaj zaskakuje ilością zmian: licznymi ścieżkami spacerowymi i miejscami rekreacyjnymi nad Oławką, remontami kamienic, rewitalizacją podwórek i nowymi Centrami Aktywności Lokalnej. Wszystko to za sprawą wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) oraz środkom pozyskanym z RPO. Dzięki rewitalizacji, remontom i modernizacji, mieszkańcy oprócz rekreacji na świeżym powietrzu, mogą dziś skorzystać  z wielofunkcyjnych centrów aktywności lokalnej, kulturalnej i edukacyjnej.
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
 
Patronat nad zadaniem sprawuje Wydział Partycypacji Społecznej.
 
Zadanie Warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim realizowane jest w lokalu przy ul. Łukasińskiego 10. Głównym celem zadania jest:
 • prowadzenie bezpłatnego punktu krawieckiego,
 • działania aktywizujące dla lokalnej społeczności – warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim oraz szkolenia dla mieszkańców Wrocławia z zakresu prostych prac dot. kroju i szycia, promowanie idei zero waste oraz postaw proekologicznych,
 • pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia (OZWS),
 • działania wspierające, edukacyjne i doradcze względem podmiotów zatrudniających OZWS,
 • pozyskiwanie ofert i miejsc pracy dla OZWS.
Punkt krawiecki czynny jest zgodnie z harmonogramem – w wyznaczone dni i godziny.
 • poniedziałki i czwartki od 08:30-11:30
Indywidulana nauka szycia – zapisy pod numerem telefonu 729 972 672
 
Warsztaty tematyczne – realizowane raz na kwartał. W 2023 roku warsztaty planowane są w lutym, czerwcu, wrześniu oraz grudniu; informacje oraz formularze zgłoszeniowe udostępniane są na stronie https://www.facebook.com/fundacjapresto
 
Konsultacje w zakresie poszukiwania pracy – zapisy pod numerem telefonu 729 970 808
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

2020 rok

Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pilotaż

Zadanie zakłada opracowanie modelu tworzenia miejsc pracy we wrocławskich podmiotach ekonomii społecznej, które zajmują się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przymierzają się do takiego działania lub zainteresowane są tą tematyką. Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane zasoby obiektu, który został wyremontowany w wyniku realizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pod nazwą „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”.
 
Miejsce zadania zostanie przygotowane pod realizację działań i celów, tj.:
 1. przygotowanie miejsca pracy w Fundacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w kompetencje umożliwiające tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. opracowanie modelu tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. wyłonienie kandydatów do zatrudnienia w spółdzielni socjalnej,
 5. działania aktywizujące dla lokalnej społeczności – bezpłatny punkt usług krawieckich.
REKRUTACJA NA SZKOLENIA
 
Zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowych w ramach zadania MODEL TWORZENIA MIEJSC PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – PILOTAŻ.
 
Zapoznaj się z opisem szkoleń TUTAJ.
 
Czas trwania rekrutacji: 01.07.2020 r. – 10.12.2020 r.
 
Poniżej zamieszczamy dokumenty do wypełnienia:
 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Klauzula informacyjna
MODEL TWORZENIA MIEJSC PRACY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
 
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokument pn. Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który powstał w wyniku realizacji zadania publicznego „Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pilotaż”. W ramach zadania wsparciem zostały objęte podmioty ekonomii społecznej oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ich udział w zadaniu umożliwił opracowanie ścieżki podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz uchwycenie najczęściej pojawiających się zagadnień problematycznych związanych z kwestią ich zatrudnienia.
 
W ramach zadania Fundacja podjęła się zgłębienia tematu i szczególnie skupiła uwagę na badaniu predyspozycji i sprawdzeniu tzw. modelu po stronie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Model został opracowany na podstawie ewaluacji, wniosków, dyskusji i rezultatów wypracowanych podczas zrealizowanych szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej. W planach było opracowanie takiej ścieżki, która przy zatrudnianiu osób zagrożonych wykluczeniem uwzględni aspekt ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości i potencjał ekonomii społecznej.
 
Dziękujemy wszystkim beneficjentom zadania za wkład w opracowanie niniejszego modelu!
 
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
 

Nowe Miejsce – Nowy Początek

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2020. 

2019 rok

Wrocław w obiektywie Seniora

Zapraszamy wszystkich wrocławskich seniorów na bezpłatne warsztaty fotograficzne pn. Wrocław w obiektywie Seniora. Warsztaty ukierunkowane są na rozwój umiejętności związanych z fotografią, rozwój pasji i zainteresowań, wzrost aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania zorganizowanych zostanie 8 dwugodzinnych spotkań dla w okresie V-VIII 2019. Uwaga: można uczestniczyć w wybranych, dlatego najlepiej przyjść na pierwsze zajęcia i wspólnie z prowadzącym ustalić obszary twórczych działań.
 
Zapewniamy:
 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • wspaniałą atmosferę,
 • wyjścia w plener i ruch na świeżym powietrzu
Rezultatem warsztatów będzie album pn. Wrocław w obiektywie Seniora. Jeśli chcesz mieć swój udział w promocji naszego miasta lub masz ochotę podzielić się swoim spojrzeniem na nie, nie czekaj – PRZYJDŹ DO NAS!