Fundacja PRESTO została utworzona przez nas w grudniu 2018, jako odpowiedź na chęć samodzielnej pracy w obszarze pomocy społecznej. Ponad 10 lat doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym utwierdziły nas w przekonaniu, że chcemy iść o krok dalej i tworzyć miejsca pracy dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej. Działanie to nie jest proste, ale wierzymy, że każdy człowiek może samodzielnie zarobić na swoje utrzymanie i dzięki pomocy innych ludzi „wyjść na prostą”. Dlaczego fundacja?

Naszym głównym celem jest walka z wykluczeniem społecznym oraz wspieranie rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego– działalność odpłatna czy gospodarcza ma nam pomóc w realizacji ww. celów. Zlecając nam usługi i udzielając wsparcia finansowego, pomagasz utrzymać miejsca pracy stworzone z myślą o osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym i przyczyniasz się do szeregu innych działań, które realizujemy z myślą o drugim człowieku.

Słowo PRESTO występuje w wielu językach, jednak my najbardziej identyfikujemy się z jego włoskim znaczeniem: wkrótce, prędzej, szybko – tak powstała decyzja o założeniu fundacji – w ciągu kilku minut. Jednakże mamy nadzieję, że jej trwałość przekroczy nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy również nadzieję, że wkrótce działania nasze i innych podmiotów ekonomii społecznej wpiszą się w działania lokalnej polityki społecznej i otworzą się nowe możliwości dla realizacji założeń ekonomii społecznej.