Logo Warsztat Reintegracji Społecznej i Zawodowej na Przedmieściu OławskimZadanie Warsztat reintegracji społecznej i zawodowej na Przedmieściu Oławskim jest realizowane w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 i adresowane do mieszkańców Wrocławia, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS).

Zadanie realizowane jest we Wrocławiu w lokalu przy ul. Łukasińskiego 10.

Głównym celem zadania jest:

 • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności społecznych, a co za tym idzie – umożliwienie im uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności oraz pełnienie ról społecznych (OZWS),
 • pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia,
 • wsparcie psychologiczne oraz doradztwo,
 • pozyskiwanie ofert i miejsc pracy dla OZWS,
 • działania wspierające, edukacyjne i doradcze względem podmiotów zatrudniających OZWS,
 • działania aktywizujące dla lokalnej społeczności – warsztaty i szkolenia z zakresu prostych prac dot. kroju i szycia, mające na celu nabycie oraz podniesienie umiejętności zawodowych w obszarze szycia,
 • prowadzenie bezpłatnego punktu krawieckiego dla osób niesamodzielnych lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,
 • promowanie idei zero waste oraz postaw proekologicznych.

W ramach działań reintegracyjnych zapraszamy do skorzystania z poniższych form wsparcia:

 1. indywidualne konsultacje – podczas których zajmujemy się konkretnymi potrzebami beneficjentów;
 2. warsztaty grupowe – ukierunkowane na wzrost wiedzy dot. współczesnego rynku pracy;
 3. doradztwo – wsparcie beneficjentów w lepszym zrozumieniu samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy.

W ramach działań punktu krawieckiego zapraszamy do skorzystania z poniższych form wsparcia:

 • indywidulana nauka szycia (w stosunku 1:1) – PROGRAM
 • cykl grupowych, tematycznych warsztatów krawieckich – terminy oraz tematy zajęć pojawiają się systematycznie na naszej stronie https://www.facebook.com/fundacjapresto

Konsultacje w zakresie poszukiwania pracy (konsultacje indywidualne oraz doradztwo) – zapisy pod numerem telefonu 729 972 672.

Konsultacje w zakresie pomocy psychologicznej zapisy pod numerem telefonu 729 972 672

Indywidulana nauka szycia – zapisy pod numerem telefonu 729 972 672.

Warsztaty grupowe – szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe udostępniane są na stronie https://www.facebook.com/fundacjapresto

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.