Logo 1,5% Logo Organizacja Pożytku Społecznego

Naszym głównym celem jest walka z wykluczeniem społecznym oraz reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Co to oznacza?

Wasz 1,5%  to powrót do samodzielności i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

  • Powrót na rynek pracy
  • Powrót do zdrowia
  • Leczenie, terapia, poprawa relacji, dach nad głową
  • Opieka psychologiczna

Dzięki wpłatom 1,5%  możemy świadczyć bezpłatne usługi dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, m.in. bezdomnych, uzależnionych, długotrwale bezrobotnych, znajdujących się w kryzysie psychicznym, ofiar przemocy etc.

TO NIC NIE KOSZTUJE WYSTARCZY WPISAĆ W PIT
KRS 0000772156

1,5 % Z PODATKU MOŻE TRAFIĆ DO BUDŻETU PAŃSTWA LUB DO DOWOLNEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZDECYDUJ SAMODZIELNIE.