Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Fundacja PRESTO w związku z realizacja zadania publicznego "Wyprawka Wrocławska 2020" ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 01Załącznik nr 7 do SIWZ- wykaz usług02Załącznik nr 8 do SIWZ- zobowiązanie podmiotu03Załącznik nr 5 do SIWZ- oswiadczenie dot. spełniania warunków udziału04Załącznik nr 6 do SIWZ- oswiadczenie dot. grupy kapitałowej05Załącznik nr 4 do...

KOMUNIKAT


ZOSTAŃ W DOMU. CHROŃ ŻYCIE!

Szanowni Państwo,
W związki z nowymi obostrzeniami dot. m.in. przemieszczania się, wprowadzonymi w związku
z epidemią koronawirusa, informujemy, że:
▪ Fundacja odwołuje warsztaty i konsultacje indywidualne zaplanowane do dnia 17 kwietnia 2020;
▪ w dniach od 25 marca 2020 do 11 kwietnia 2020 pracownicy Fundacji pełnią dyżury telefoniczne codziennie od 08:00 – 16:00 pod numerem telefonu 729 970 808.

Zarząd Fundacji PRESTO

This will close in 0 seconds