Fundacja PRESTO

Zadzwoń: 729 970 808
Napisz: kontakt@fundacjapresto.pl
Tu jesteśmy: Wrocław, ul. Łukasińskiego 10
KRS 0000772156, NIP 8952202614, REGON 38261475000000

  Imięee *:

  Adres email lub numer telefonu *:

  Treść wiadomości *:

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Niniejsza klauzula zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z jej treścią wyrażając zgodę na przetwarzanie danych i przekazując swoje dane.

  1. Administratorem Danych Osobowych jest FUNDACJA PRESTO ul. Łukasińskiego 10, 50-436 Wrocław. Kontakt z Fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapresto.pl tel.: +48 729 972 672.
  2. Fundacja będzie przetwarzać dane osobowe zawarte w treści formularza KONTAKTOWEGO na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (tj. art. 6 ust.1a RODO) w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem i udzielenia odpowiedzi na wiadomość.
  3. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana, niemniej czynności wcześniej już dokonane pozostają zgodne z prawem. Jeżeli zgoda zostanie wycofana nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem.
  4. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do umożliwienia nam kontaktu. W przypadku braku ich podania kontakt nie będzie możliwy.
   Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji z Państwem.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub naszym pracownikom i współpracownikom.
   Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych. W celu skorzystania z przysługujących prawa, stosowne żądanie zgłosić należy na dane kontaktowe z pkt 1.
  6. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu danych.