Od kilku lat Przedmieście Oławskie zmienia swoje oblicze. Niegdyś obszar posiadający niezbyt pochlebną opinię, zwłaszcza za sprawą osławionego Trójkąta, dzisiaj zaskakuje ilością zmian: licznymi ścieżkami spacerowymi i miejscami rekreacyjnymi nad Oławką, remontami kamienic, rewitalizacją podwórek i nowymi Centrami Aktywności Lokalnej. Wszystko to za sprawą wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) oraz środkom pozyskanym z RPO. Dzięki rewitalizacji, remontom i modernizacji, mieszkańcy oprócz rekreacji na świeżym powietrzu, mogą dziś skorzystać  z wielofunkcyjnych centrów aktywności lokalnej, kulturalnej i edukacyjnej.
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
 
Patronat nad zadaniem sprawuje Wydział Partycypacji Społecznej.
 
Zadanie Warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim realizowane jest w lokalu przy ul. Łukasińskiego 10. Głównym celem zadania jest:
  • prowadzenie bezpłatnego punktu krawieckiego,
  • działania aktywizujące dla lokalnej społeczności – warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim oraz szkolenia dla mieszkańców Wrocławia z zakresu prostych prac dot. kroju i szycia, promowanie idei zero waste oraz postaw proekologicznych,
  • pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia (OZWS),
  • działania wspierające, edukacyjne i doradcze względem podmiotów zatrudniających OZWS,
  • pozyskiwanie ofert i miejsc pracy dla OZWS.
Punkt krawiecki czynny jest zgodnie z harmonogramem – w wyznaczone dni i godziny.
  • poniedziałki i czwartki od 08:30-11:30
Indywidulana nauka szycia – zapisy pod numerem telefonu 729 972 672
 
Warsztaty tematyczne – realizowane raz na kwartał. W 2023 roku warsztaty planowane są w lutym, czerwcu, wrześniu oraz grudniu; informacje oraz formularze zgłoszeniowe udostępniane są na stronie https://www.facebook.com/fundacjapresto
 
Konsultacje w zakresie poszukiwania pracy – zapisy pod numerem telefonu 729 970 808
 
Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.