Warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim

Od kilku lat Przedmieście Oławskie zmienia swoje oblicze. Niegdyś obszar posiadający niezbyt pochlebną opinię, zwłaszcza za sprawą osławionego Trójkąta, dzisiaj zaskakuje ilością zmian: licznymi ścieżkami spacerowymi i miejscami rekreacyjnymi nad Oławką, remontami kamienic, rewitalizacją podwórek i nowymi Centrami Aktywności Lokalnej. Wszystko to za sprawą wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) oraz środkom pozyskanym z RPO. Dzięki rewitalizacji, remontom i modernizacji, mieszkańcy oprócz rekreacji na świeżym powietrzu, mogą dziś skorzystać  z wielofunkcyjnych centrów aktywności lokalnej, kulturalnej i edukacyjnej.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Patronat nad zadaniem sprawuje Wydział Partycypacji Społecznej.

Zadanie Warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim realizowane jest w lokalu przy ul. Łukasińskiego 10. Głównym celem zadania jest:

 • prowadzenie bezpłatnego punktu krawieckiego,
 • działania aktywizujące dla lokalnej społeczności – warsztat krawiecki na Przedmieściu Oławskim oraz szkolenia dla mieszkańców Wrocławia z zakresu prostych prac dot. kroju i szycia, promowanie ideizero waste oraz postaw proekologicznych,
 • pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w uzyskaniu zatrudnienia (OZWS),
 • działania wspierające, edukacyjne i doradcze względem podmiotów zatrudniających OZWS,
 • pozyskiwanie ofert i miejsc pracy dla OZWS.

Punkt krawiecki czynny jest zgodnie z harmonogramem – w wyznaczone dni i godziny.

 • KWIECIEŃ poniedziałki i czwartki od 08:30-11:30
 • MAJ wtorek i piątek 08:30-11:30
 • CZERWIEC wtorek i piątek 08:30-11:30
 • LIPIEC wtorek i piątek 09:30-12:30
 • SIERPIEŃ wtorek i piątek 09:30-12:30
 • WRZESIEŃ wtorek i czwartek 08:30-11:30

Nauka szycia – zapisy pod numerem telefonu 729 972 672

Warsztaty tematyczne – kolejne warsztaty planowane są w czerwcu, wrześniu oraz grudniu 2021; formularze zgłoszeniowe udostępniane są na tutaj oraz na stronie https://www.facebook.com/fundacjapresto

Warsztaty tematyczne we wrześniu – 27.09.2021 15:30 – 20:00.

Wszystkie działania realizowane są zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w reżimie sanitarnym.

W trosce o Wasze zdrowie zapewniamy środki dezynfekujące oraz maseczki jednorazowe.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Logo Wrocław Miasto Spotkań

Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pilotaż

Zadanie zakłada opracowanie modelu tworzenia miejsc pracy we wrocławskich podmiotach ekonomii społecznej, które zajmują się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przymierzają się do takiego działania lub zainteresowane są tą tematyką. Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane zasoby obiektu, który został wyremontowany w wyniku realizacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach projektu pod nazwą „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”.

Miejsce zadania zostanie przygotowane pod realizację działań i celów, tj.:

 1. przygotowanie miejsca pracy w Fundacji dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. wyposażenie podmiotów ekonomii społecznej w kompetencje umożliwiające tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. opracowanie modelu tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. wyłonienie kandydatów do zatrudnienia w spółdzielni socjalnej,
 5. działania aktywizujące dla lokalnej społeczności – bezpłatny punkt usług krawieckich.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowych w ramach zadania MODEL TWORZENIA MIEJSC PRACY W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM – PILOTAŻ.

Zapoznaj się z opisem szkoleń TUTAJ.

Czas trwania rekrutacji: 01.07.2020 r. – 10.12.2020 r.

Poniżej zamieszczamy dokumenty do wypełnienia:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Klauzula informacyjna

Komplet ww. dwóch dokumentów należy wydrukować/pobrać, wypełnić, podpisać (odręcznie), zeskanować i załączyć niżej.

Jeżeli w przesłanej korespondencji pojawią się braki lub błędy skontaktujemy się z Państwem.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 729 970 808.

Proszę dołączyć dokumenty w formacie PDF (maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 5 MB)  oraz podać e-mail:

MODEL TWORZENIA MIEJSC PRACY DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy dokument pn. Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który powstał w wyniku realizacji zadania publicznego „Model tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – pilotaż”. W ramach zadania wsparciem zostały objęte podmioty ekonomii społecznej oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, a ich udział w zadaniu umożliwił opracowanie ścieżki podjęcia zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz uchwycenie najczęściej pojawiających się zagadnień problematycznych związanych z kwestią ich zatrudnienia.

W ramach zadania Fundacja podjęła się zgłębienia tematu i szczególnie skupiła uwagę na badaniu predyspozycji i sprawdzeniu tzw. modelu po stronie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Model został opracowany na podstawie ewaluacji, wniosków, dyskusji i rezultatów wypracowanych podczas zrealizowanych szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej. W planach było opracowanie takiej ścieżki, która przy zatrudnianiu osób zagrożonych wykluczeniem uwzględni aspekt ich indywidualnych potrzeb oraz możliwości i potencjał ekonomii społecznej.

Dziękujemy wszystkim beneficjentom zadania za wkład w opracowanie niniejszego modelu!

MODEL – OPRACOWANIE »

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Wyprawka Wrocławska 2023

Wyprawka Wrocławska to projekt zapoczątkowany pod koniec 2018 roku przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Miasto Wrocław inspirowane skandynawskim pomysłem witania dzieci na świecie przygotowało pakiet powitalny, który otrzymują rodzice lub opiekunowie prawni dzieci wrocławskich urodzonych od 1 stycznia 2019 roku. Motywem przewodnim całej Wyprawki jest krasnal wrocławski, który pojawia się na materiałach tekstylnych i graficznych. W Wyprawce znajdują się: body, maskotka w kształcie krasnala, kocyk, Wrocławski Informator Rodzinny, broszura „Na dobry początek” z kartą biblioteczną Miejskiej Biblioteki Publicznej, książeczka dla dzieci oraz list gratulacyjny od Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Zadanie w formie Wyprawki Wrocławskiej to nie tylko skromny upominek z okazji narodzin dziecka, lecz symbol przynależności do społeczności Wrocławia, budowanie z mieszkańcami relacji opartych na dialogu, wskazanie możliwości jakie niesie pobyt w naszym mieście oraz wsparcie ze strony jednostek samorządu oraz urzędu miasta.

Od listopada 2019 nasza Fundacja ma zaszczyt realizować to zadanie!!!

Jako fundacja, której głównym celem jest walka z wykluczeniem społecznym oraz wspieranie rodziny w różnych dziedzinach życia społecznego, podjęliśmy się tego zadania i połączyliśmy dwa ważne cele społeczne – całościowe przygotowanie wyprawki dla wrocławskich dzieci oraz aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  Dzięki realizacji zadania Fundacja ma możliwość tworzenia miejsc pracy dla osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, m.in. długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych czy opuszczających zakłady karne. Powierzenie im prostych prac pod nadzorem wykwalifikowanej kadry jest okazją do ekonomicznego usamodzielnienia się. Jako podmiot ekonomii społecznej chcemy czynnie uczestniczyć w rozwoju ekonomii społecznej na terenie naszego miasta oraz promować prospołeczne inwestycje łączące interesy mieszkańców oraz miasta Wrocławia.

Głównym i nadrzędnym celem zadania Wyprawka Wrocławska 2020 jest:

 • przekazanie gotowych kompletówWyprawki Wrocławskiej do podmiotów wydających pakiety,
 • utworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

W ramach zadania oferujemy również warsztaty i konsultacje dla świeżo upieczonych rodziców. Z psychologicznego punku widzenia jest to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu: nowa rola, nowa jakość relacji w związku, nowe obowiązki i szereg innych zmian jakie niesie ze sobą pojawienie się dziecka na świecie rodzi wiele problemów. Aby ułatwić rodzicom przezwyciężenie kryzysów, proponujemy bezpłatne konsultacje i warsztaty, które odbywać się będą od marca 2020. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 729 970 808.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Wrocław.

Patronat nad zadaniem sprawuje Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Regulamin akcji Wyprawka Wrocławska dostępny jest na stronie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Spółdzielnia Socjalna 

Naszym głównym zamiarem i misją jest reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aby realizować to zadanie, mamy w niedalekiej przyszłości plan założenia wielobranżowej spółdzielni socjalnej, gdzie osoby w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej znajdą zatrudnienie i otrzymają wsparcie społeczne.

Cafe Senior

Naszym autorskim projektem jest Cafe Senior – projekt, którego celem jest utworzenie miejsca restauracyjnego otwartego dla wszystkich, aczkolwiek ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dla spotkań seniorów. Przez projekt chcemy połączyć dwa działania – wsparcie seniorów poprzez stworzenie stałego miejsca na mapie Wrocławia, w którym przy obiedzie czy filiżance gorącej herbaty/kawy i pysznym domowym cieście seniorzy będą mogli się spotykać, spędzać wspólnie czas, a przede wszystkim aktywizować się społecznie biorąc udział w organizowanych systematycznie wydarzeniach typu: warsztaty, wydarzenia kulturalne, wyjazdy/wyjścia integracyjne, profilaktykę zdrowia. Pierwsze działania w ramach Cafe Senior ruszają już w marcu.

Wrocław w obiektywie Seniora

Zapraszamy wszystkich wrocławskich seniorów na bezpłatne warsztaty fotograficzne pn. Wrocław w obiektywie Seniora. Warsztaty ukierunkowane są na rozwój umiejętności związanych z fotografią, rozwój pasji i zainteresowań, wzrost aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym. W ramach zadania zorganizowanych zostanie 8 dwugodzinnych spotkań dla w okresie V-VIII 2019. Uwaga: można uczestniczyć w wybranych, dlatego najlepiej przyjść na pierwsze zajęcia i wspólnie z prowadzącym ustalić obszary twórczych działań.

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek,
 • wspaniałą atmosferę,
 • wyjścia w plener i ruch na świeżym powietrzu

Rezultatem warsztatów będzie album pn. Wrocław w obiektywie Seniora. Jeśli chcesz mieć swój udział w promocji naszego miasta lub masz ochotę podzielić się swoim spojrzeniem na nie, nie czekaj – PRZYJDŹ DO NAS!

Planowane terminy warsztatów:

 • 30 maja 2019 godz. 17:00 – 19:00 miejsce: Creator – Strefa Spotkań, ul. Szybowcowa 23
 • 06 czerwca 2019 / 13 czerwca 2019 / 19 czerwca 2019 / 27 czerwca 2019 / 04 lipca 2019 / 11 lipca 2019 / 18 lipca 2019 – godziny 17:00-19:00; miejsce spotkań podane będzie w późniejszym terminie po ustaleniu z prowadzącym (stacjonarnie lub plener)